แบบฝึก เรื่อง การปฏิวัติวิทยาศาสตร์กับความก้าวหน้าด้านสิ่งประดิษฐ์
  1. การค้นคว้าของกาลิเลโอเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
    1. Adding machine  2.เพนดูลัม  2. เทอร์โมมิเตอร์    3. ไมโครสโคป
  2. Barometer สร้างโดยใคร         
          1.   Da Vinci         2.  Galileo Galilei              3.  James Watt     4. Evangelista Torricelli     3.  เครื่องแยกเมล็ดฝ้ายหรือCotton gin ของ Eli Whitney ทำให้เกิดความเปลี่ยนอย่างไร         1.  ใช้เครื่องใช้ ต้นทุนสูงขึ้น    2.  ตลาดกว้างมากขึ้น         3.  การผลิตเร็วขึ้น ต้องการแรงงานทาสมากขึ้น         4.  ต้องปลูกพืชแบบ plantation มากขึ้น 4.  ใครไม่ใช่นักประดิษฐ์ด้านการขนส่ง         1.   Edward Jenner             2.  Richard Trevithick         3.   Robert Fulton               4.  George Stephenson    5.                    การค้นพบข้อใด  อยู่ในกลุ่มเดียวกัน1.        Revolver: Samuel Colt    2.        Telephone: Antonio Meucci3.        Electric motor: Michael Faraday        4.        Morse code: Samuel Morse

ข้อ 1   1-4        ข้อ 2   2-3      ข้อ 3   3-4     ข้อ 4   2-4

   ข้อ 1.   ตอบ 1   ผู้คิดคือ: Blaise Pascal ข้อ 2    ตอบ 4   Evangelista Torricelli   ข้ออื่น ๆเจมส์ วัตต์ สร้างเครื่องจักรไอน้ำข้อ 3    ตอบ 3   การแยกเมล็ดฝ้ายได้เร็ว ทำให้ต้องปลูกให้ทันกับเครื่องจักร จึงต้องการทาสเป็นแรงงาน           ปลูกฝ้ายมากขึ้นข้อ 4    ตอบ  Edward Jennerอ คนนี้มีผลงานด้านวัคซีน การแพทย์ นอกนั้นเกี่ยวกับรถไฟ เรือกลไฟข้อ 5    ตอบ    ข้อ 4  เรื่องการสื่อสาร

Comment

Comment:

Tweet

College paper writing service reviews may easily assist clients to find the desired service, simply visit Best-Writing-Services company.

#4 By review writing service (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-03-08 16:17

Are you hunting for CV writing services? Still ignorant of which company to choose for buying resume? Check out Prime-Resume company. Here you can see CV sample or buy resumes from certified resume writers.

#3 By this site (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-03-06 10:48

Lots of guys simply just chatting about high quality! I state that to buy custom written essay topwritingservice.com seems to be extra reasonable.

#2 By buy an essays PayPal (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-11 09:59

this good post is really very hot thing and I know that students would buy an essay or custom essay to know more facts close to that from essay writing services.

#1 By BENSON23Charlotte (31.184.238.21) on 2012-01-09 08:25